×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

ولنتاین مبارک

عشق واقعی فقط خداست

× ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔتند : ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ چهﮐﺴﺎﻧﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ، ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
×

آدرس وبلاگ من

sssssssss.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/nass

لیست دوستان

× Access to this person's groups list is not allowed for anybody

سوالهایی درمورد نهضت عاشورا


 
چرا باید حادثه عاشورا را گرامى بداریم؟

برخی بر این عقیده اند که خاطره حادثه اى را كه در گذشته رخ داده؛ تلخ یا شیرین، هرچه بوده، تمام شده است. چرا پس از گذشت نزدیك به چهارده قرن، باید به پاسداشت آن، مجالسى برپا كنیم؟

در پاسخ این پرسش مى توان گفت : حوادث گذشته هر جامعه اى مى تواند در سرنوشت و آینده آن آثار عظیمى بر جاى گذارد؛ اگرچه حوادث تاریخى، عیناً تكرار نمى شوند؛ اما در جامعه شناسى ثابت شده است كه جهات مشترك فراوانى میان رخدادها وجود دارد؛ از این روى مى توان از حوادث گذشته به نحوى در مواجهه با رخدادهاى آینده بهره برد. چنان كه قرآن كریم پس از نقل داستانهاى پیامبران و اقوام گذشته مى فرماید:  لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب در قصه ها و داستانهاى آنان (گذشتگان) براى صاحبان عقل و خرد عبرتى است

یعنى احوال پیشینیان را بررسى كنید تا دریابید چه نقاط قوتى در كار آنان بوده است و شما نیز آنها را به كار گیرید و نیز ضعفهاى آنان را ببینید و از تكرار آنها بپرهیزید، تجدید آن خاطره ها در واقع، نوعى بازسازى آن وقایع است تا مردم از آنها بهره گیرند. اگر واقعه اى تاریخى در جاى خود منشاء آثار و بركاتى بوده است، یادآورى و بازسازى آن نیز مى تواند مراتبى از آن بركات را در پى داشته باشد.

افزون بر این، در همه جوامع مرسوم است كه انسانها در برابر كسانى كه به آنان خدمت كرده اند، حق شناسى و شكرگذارى می كنند، آنان را به خاطر داشته و به ایشان احترام می گذارند

 

 

براى تجدید خاطره این حادثه بزرگ، جشن و شادى مناسب نیست، باید كارى كرد كه حزن مردم برانگیخته شود؛ اشكها از دیده ها جارى گردد؛ و شور و عشق در دلها پدید آید. خنده و شادى هرگز انسان را شهادت طلب نمى سازد و او را به صحنه جهاد نمى كشاند

 چرا براى بزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفت وگو اكتفا نمى شود؟

بعضی این شبهه را مطرح می کنند که زنده نگاه داشتن یاد عاشورا تنها منحصر به گریستن، عزادارى، سینه زنى، سیاه پوشى و تعطیلى كسب و كار نیست؛ انجام این قبیل امور باعث كاهش تولید و اتلاف وقت خواهد شد و زیانهاى اقتصادى زیادى در پى دارد. درحالیکه جلسات بحث و گفت وگو، میزگرد، سمینار و...، براى بزرگداشت واقعه عاشورا منجر به رکود اقتصادى و اجتماعى نمی شود

بى شك بحث درباره شخصیت سیدالشهدا علیه السلام، تشكیل میزگردها، كنفرانسها، سخنرانیها، نوشتن مقالات و پرداختن به دیگر امور فرهنگى، علمى و تحقیقاتى در این باره بسیار مفید و لازم است، اما این فعالیتها و اقدامات كافى نیست و در كنار آنها عزادارى نیز لازم است

شناخت شخصیت امام حسین علیه السلام و آشنایی با سیره حضرت، خود به خود، براى ما حركت آفرین نمى شود. هنگامى دانستن و به یاد آوردن آن خاطره ها ما را به كارى مشابه كار امام علیه السلام و به پیمودن راه او وامى دارد كه در ما نیز انگیزه اى پدید آید تا براساس آن، ما نیز دوست داشته باشیم آن كار را انجام دهیم

هنگامى كه صحنه اى بازسازى مى شود و انسان را از نزدیك به آن مى نگرد، این مشاهده با هنگامى كه انسان بشنود چنین جریانى واقع شده یا اینكه فقط بداند چنین حادثه اى رخ داده است، تفاوت بسیار دارد. وقتى مرثیه خوانان در مجالس عزادارى مرثیه مى خوانند، به خصوص اگر لحن خوبى داشته باشند و داستان كربلا را به صورت جذابى بیان كنند، بى اختیار اشكها بر گونه ها جارى مى شود. این شیوه مى تواند در تحریك احساسات مردم تأثیرى داشته باشد كه خواندن در كتاب و دانستن آن ها چنان اثری ندارد

همچنین مى توان گفت بیشتر پیروزیهاى نهضت امام خمینى قدس سره و دوران جنگ ، بر اثر شور و نشاط ایام عاشورا و به بركت نام سیدالشهداء علیه السلام حاصل شده است ؛ و اگر بگوییم در هیچ مكتب یا جامعه اى چنین عامل محركى وجود ندارد، سخنى به گزاف نگفته ایم. از این روست كه امام خمینى قدس سره بارها فرموده است

آنچه داریم از محرم و صفر داریم

و اصرار مى ورزید كه عزادارى امام حسین علیه السلام به همان شیوه سنتى برگزار شود
عزاداری

چرا باید به یاد وقایع عاشورا فقط عزادارى كرد؟

شبهه و سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا یگانه راه برانگیختن احساسات و عواطف مردم برای ادامه دادن راه سیدالشهداء علیه السلام، عزادارى و گریه بر آن حضرت است؟ عواطف مردم را با مراسم جشن و سرور نیز مى توان تحریك كرد

 

باید توجه داشت كه احساسات و عواطف انواع مختلفى دارد، و تحریك هر كدام از آنها باید به نحوى متناسب صورت گیرد. شهادت ابا عبدالله علیه السلام واقعه اى بود كه در تاریخ اسلام مهم ترین نقش را ایفا كرد و مسیر تاریخ اسلام را تغییر داد. شهادت آن حضرت درسى براى حركت، براى نهضت، براى مقاومت و براى استقامت تا روز قیامت به انسانها آموخت. از این روى، براى تجدید خاطره این حادثه بزرگ، جشن و شادى مناسب نیست، باید كارى كرد كه حزن مردم برانگیخته شود؛ اشكها از دیده ها جارى گردد؛ و شور و عشق در دلها پدید آید. خنده و شادى هرگز انسان را شهادت طلب نمى سازد و او را به صحنه جهاد نمى كشاند

 


عشق به امام حسین علیه السلام و عبرت گرفتن از حادثه عاشورا بود كه سختیها و مصیبتهاى هشت سال جنگ را بر مردم ایران هموار ساخت. روحیه جهاد و شهادت از سوز، اشك، شور و عشق پدید مى آید، و عزادارى امام حسین علیه السلام بهترین راه وصول به این روحیه است

 
چرا باید دشمنان امام حسین علیه السلام را لعن كرد؟

چنین پرسشى را غالباً منافقان، به ویژه منافقان مدرن، مطرح مى سازند. آنان مى گویند: چرا باید در زیارت عاشورا صد مرتبه دشمنان امام حسین علیه السلام را لعن كرد؟ با نظر به اینكه اسلام، دین محبت و رأفت و رحمت است آیا بهتر نیست به جاى صد مرتبه لعن دشمنان، صد مرتبه سلام بر امام حسین علیه السلام بفرستیم؟

همان گونه كه انسان، به طور فطرى، كسانى را كه به او خوبى و خدمت مى كنند دوست مى دارد، همچنین سرشت او چنان است كه كسانى را كه به او ضرر و زیان مى زنند، دشمن بدارد. قرآن مى فرماید

إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شیطان دشمن شماست، شما هم با او دشمنى كنید

 


بزرگداشت شهادت سیدالشهدا علیه السلام و اقامه مراسم عزادارى به نوعى بازسازى مرام حسینى است تا با اثرگذاری در دل ها روحیه شهادت طلبی در راه حق و حقیقت در انسان تقویت شود. علت اصلی ترس ابرقدرت ها از مسلمانان همین روحیه شهادت طلبی آنان و جان نثاری در راه ارزش ها است

بزرگداشت شهادت سیدالشهدا علیه السلام و اقامه مراسم عزادارى به نوعى بازسازى مرام حسینى است تا با اثرگذاری در دل ها روحیه شهادت طلبی در راه حق و حقیقت در انسان تقویت شود. علت اصلی ترس ابرقدرت ها از مسلمانان همین روحیه شهادت طلبی آنان و جان نثاری در راه ارزش ها است

 


از این روى، با شیطان نمى توان كنار آمد. در غیر این صورت، انسان نیز شیطان مى شود. اگر دشمنى با دشمنان خدا مطرح نشود، به تدریج، رفتار با آنان دوستانه شده، فرد بر اثر معاشرت با آنان، رفتار و سخنانشان را مى پذیرد، و رفته رفته، شیطانى همچون آنان مى گردد. بهترین شاهد این مدعا، فرمایش قرآن است

 و قد نزل علیكم فى الكتاب إن إذا سمعتم آیات الله یكفر بها و یستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فى حدیث غیره و البته [خدا] در كتاب [قرآن ] براى شما نازل كرده كه : هرگاه شنیدید آیات خدا مورد انكار و ریشخند قرار مى گیرد، با آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن درآیند

بعد مى فرماید

اگر كسانى این نصیحت را گوش نكردند، باید بدانند كه عاقبت به آنها ملحق خواهند شد؛ و إن الله جامع المنافقین والكافرین فى جهنم جمیعا

سرانجام كسانى كه به استهزاكنندگان دین محبت مى ورزند و به آنان روى خوش نشان مى دهند، این است كه به تدریج سخنان استهزاكنندگان بر آنان اثر مى گذارد. هنگامى كه چنین شد، شك در دلها پدید مى آید و در این حال، دم زدن از ایمان، نفاق است. اظهار مسلمانى در صورتى كه ایمان در دل نباشد عین نفاق است. به فرموده قرآن، كسانى كه در دنیا به سبب هم نشینى با كافران منافق مى شوند، در آخرت نیز همراه كافران داخل جهنم خواهند شد

بنابراین مى توان گفت بزرگداشت شهادت سیدالشهدا علیه السلام و اقامه مراسم عزادارى به نوعى بازسازى مرام حسینى است تا با اثرگذاری در دل ها روحیه شهادت طلبی در راه حق و حقیقت در انسان تقویت شود. علت اصلی ترس ابرقدرت ها از مسلمانان همین روحیه شهادت طلبی آنان و جان نثاری در راه ارزش ها است

 اللهم ارزقنا توفیق شهادة فی سبیلک

جمعه 10 آبان 1393 - 8:19:01 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 26 آبان 1393   4:39:51 AM

نسرین جان ضمن تسلیت برای ماه محرم 

در ضمن تبریک بخاطر وبلاگ نویس

ارسال پيام

پنجشنبه 23 آبان 1393   9:52:28 PM

Likes 1

سلام آبجی بسیارعالی بود.

ارسال پيام

سه شنبه 21 آبان 1393   12:52:17 PM

Likes 2

خداوند در قرآن میفرماید : تعاونو علی البر و تقوا و لا تعاونو علی الاثم و عدوان

تعاون یعنی اینکه در انجام کاری کمک باشی و در نتیجه در ثواب یا عذاب ، با کننده کار یکسان خواهی بود

مثلا چاقو بدهی تا کسی دیگری را بکشد . . . تو کاری نکرده ای ولی آن قتل برای تو هم نوشته میشود

سکوت امام حسین در برابر یزید در حکم تایید آن مفسد بود . . .؛

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 21 آبان 1393   12:48:55 PM

 

ارسال پيام

سه شنبه 21 آبان 1393   12:42:53 PM

Likes 1

http://imanzapata.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 15 آبان 1393   9:39:17 PM

Likes 1

بسیارعالی خسته نباشی نسرین جان

http://y.n.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 14 آبان 1393   12:34:34 AM

Likes 1

السلام علیک یا ثارالله

با سلام خدمت نسرین خانم خدا قوت استفاده کردیم  خدمت شما قبول باشید التماس دعا

ناصر

http://abad.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 آبان 1393   7:21:06 PM

Likes 1

 

http://abad.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 آبان 1393   7:20:23 PM

Likes 1

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 آبان 1393   6:34:31 PM

Likes 1

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 آبان 1393   6:33:26 PM

Likes 1

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 آبان 1393   6:32:48 PM

Likes 1

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 آبان 1393   4:50:56 PM

Likes 1

http://bahanezendegi.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 13 آبان 1393   1:48:11 PM

Likes 2

سلام مطلبتون خیلی عالی بود

کلی استفاده کردم

موفق باشید

اما اگه عاشورا و کربلا جاودان ماند که حدود قرنها از عاشورای 61هجری قمری میگذرد باز کربلا و عاشورا زنده است به خاطر هدف امام حسین (ع) است که فرمودند هدفم از این قیام تنها اصلاح امت جدم و اقامه امر به معروف و نهی از منکر و برای خدا بوده 

اما شبهاتی را بعضی از کوته صفتان ایجاد میکنند تا عاشورا را کم رنگ جلوه بدهند

اونها خواهند دانست که هیچ موقع کربلا کهنه و کم رنگ نخواهد شد

-

ارسال پيام

یکشنبه 12 آبان 1393   9:46:45 PM

Likes 2

 

-

ارسال پيام

یکشنبه 12 آبان 1393   9:44:56 PM

Likes 2

 2aaa245f-bae7-4191-b2ef-cb09da33bdf5

-

ارسال پيام

یکشنبه 12 آبان 1393   8:45:22 PM

Likes 2

 روزهـا را با توسـل کـردنم شـب مـی کنم
دارم از این ناحیـه خود را مقـرب می کنم
عقـل را از بارگاه عشـق بیـرون کرده اند
خـویش را دارم به دیوانه ملقب می کنم
من که عادت کرده ام شبها به درس عاشقی
روزهـا فکـر فـرار از دست مکتـب مـی کنـم
گفت کارت چیست گفتم چند سالـی می شود
کفـش هـای گـریه کـن هـا را مـرتب مـی کنـم
من تمـام خلق را یک روز عاشق می کنم
من تمـام شهـر را از تو لبـالـب مـی کنـم
هر سحـر از پنج تن ؛ گریه تقاضـا کرده ام
هـرچـه را دادند یکجـا خـرج زینب می کنم 
بهشتی ها : 14021_840457899339508_5983409560011005402_n.jpg

-

ارسال پيام

یکشنبه 12 آبان 1393   8:44:51 PM

Likes 3

 

http://nastarann.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 12 آبان 1393   10:05:32 AM

Likes 2

 http://atasheentezar.persiangig.com/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/new_folder/%DB%8C%D8%A7%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%282%29.gif

http://nastarann.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 12 آبان 1393   10:03:21 AM

Likes 2

 

http://nastarann.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 12 آبان 1393   10:02:20 AM

Likes 2

 

ارسال پيام

یکشنبه 12 آبان 1393   9:56:00 AM

Likes 2

 اللهم ارزقنا شفاعت الحسین (ع) یوم الورود

http://fatima-m.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   3:10:43 PM

Likes 2

شهادت شش ماهه به حدی جانگداز بود که بلافاصله پدرش را دلداری دادند

جبرئیل آمد و از جانب خدا به حسین علیه السلام تسلیت گفت ...

اما برای مادرش

نه از دلداری خبری هست و نه از تسلیت

تازه رُباب ، باید تا شام ، همسفر صدای خنده های قاتل نیز باشد ...
thumb_HM-20136278217651865141414796559.2


http://fatima-m.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   3:09:28 PM

Likes 2

هرچه میخواهی بزن !!!

فقط بگو چرا نعل اسبت بوی بابا می دهد ؟!!

صلی الله علیک یا رقیه(س)
thumb_HM-2013466843436790791414793874.13

http://fatima-m.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   3:08:57 PM

Likes 2

هر سال برای تو سیه می پوشیم

در دسته عاشقان علم بر دوشیم

ما بعد هزار وچارصد سال هنوز

با یاد لب تو آب را می نوشیم

اسلام علیک یا ابا عبد الله الحسین.....
thumb_HM-20138480312174942201414249550.1

http://ba-to-khoshbakhtam.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   11:02:13 AM

Likes 1

عکسهای گرافیکی ماه محرم!یاحسین(ع)!!!

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   10:32:17 AM

Likes 1

بیاید حقیقتا" محرمی باشیم و راه و هدف امام حسین (ع) را با قلب  هایمان قبول کنیم و معتقد آن باشییم و ادامه دهنده راه امامان باشیم

با آرزوی چنین روزی که همه ی ما حسینی شویم

 

http://asmaneabe2000.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   10:30:43 AM

Likes 1

 

http://parisamotahari.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   9:31:00 AM

Likes 1

 یا علی گفتیم وعشق آغاز شد 

قطره ای از اشک ماه 

نوشیدیمو اشک آغاز شد 

عشق گفتی کربلا آمد به یاد 

هیبت خون خدا آمد به یاد

اشک یعنی ترجمان عاشقان

اشک یعنی نردبان آسمان

اشک یعنی عشقبازی با خدا

انفجار بغض اما بی‌صدا

-

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   8:28:51 AM

Likes 1

 پایین اشتباه نوشتاری کردم بجای ایمیل نوشتم تیمیل ببخشید هول شدم

-

ارسال پيام

شنبه 11 آبان 1393   8:20:45 AM

Likes 1

 جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

مرررررررررررررسی نسرین جووووون من تازه رفتم ایمیلمو دیدم من عادت ندارم به تیمیل سربزنم ولی حالا که دیدم هم خوشحال شدم وهم ناراحت که چرا زود قضاوتت کردم 

شررررررررررررررررررمنده 

باز هم به همگی شهادت امام حسین ع را تسلیت میگویم

na

na.

http://sssssssss.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   9:10:18 PM

Likes 1

 بهانه جووون بیچارم کردی از روزی که اسم سریال فاطماگل را اوردی منم تحریک شدم گفتم بزارچندقسمتشو دانلودکنم ببینم کی به کیه خلاصه چشمت روز بد نبینه تا امروز 115قسمت سریالو دیدم وهمه 160 قسمتشو دانلودکردم درمورد صحبتتون درخصوص عاشورا من راجب اتفاقات حاشیه ایش چیزی نمیدونم ولی من خودم دوبار از این ایام تا حالا حاجتمو گرفتم و دوتا نزری هم توی این ایام میدم درکل بهانه جووون ممنون بابت حضورت وصحبتهای استادانه شما واما بیتای عزیز ممنونم بابت سر زدنت وهمینطور انتقاد بجات ولی من درست توی گوهر بهت پیامی توی عمومی یاخصوصی ندادم ولی از طریق ایمیل چندتا عکس ومتن وپیام تبریک واست فرستادم بعدهم بهت زنگ زدم که گوشیت خاموش بود نه تنها گوشی شماخاموش بود که نمیدونم چطوری شده که باهرکی تماس گرفتم همه گوشیهاخاموش بود از غزل جوون بگیر تا پریا جووون ویسناجووون وایلیا جووون وهمینطورخودت پس خانمی من بهت تبریک گفتم فقط با این تفاوت که باایمیل برات ارسال کردم  واما از اقای محسن حسینی واقای موج بابت حضورتون ممنونم واز اقای محسن بخاطر شعرقشنگتون تشکرمیکنم 

مرسی از همتون 

بهانه جووون از دعای خیره شماهم بسیار بسیار ممنونم 

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   8:24:21 PM

 ساقی کوثر ،پدرت مرتضی است 
کارتو سقایی کرب وبلااست 

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   8:22:46 PM

Likes 1

 تا قهر علی ،بهرخوارج باشد
تا مهرعلی ،سکه رایج باشد 
تا پرچم کربلاست ،همرنگ شفق 
عباس علی ،باب حوائج باشد 

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   8:13:57 PM

Likes 1

تا حالا دیدی انگشتت رو بزاری کف دست نوزاد چطوری محکم انگشتتو میگیره؟
الهی شش ماهه ابا عبدالله دستت رو همونجوری بگیره نسرین جونم

تا حالا دیدی انگشتت رو بزاری کف دست نوزاد چطوری محکم انگشتتو میگیره؟
الهی شش ماهه ابا عبدالله دستت

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   8:12:25 PM

Likes 2

یک خیابون بهشتی اسمش بین الحرمینه

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   8:04:42 PM

Likes 1

راستی چرا؟؟

سلام نسرین جونم حقیقت اش علیرغم ارزش و احترامی که به ماه محرم و اهل بیت امام حسین دارم باید بگم ذهن ناقص من هم همیشه در گیر این شک و شبهات دینی هست ..مثلا واسه نمونه اینکه چرا با وجودیکه امام حسین میدونست علی اصغر زنده بر نمیگرده و بهش رحم نمیشه باز اونو سپر بلا کرد ویا... ویا... ولی متاسفانه هنوز نتونستم به خوبی توجیه بشم ..به امید روزیکه اونقدر در مجالس باهامون صادقانه در مورد این ایام صحبت کنند و هیچ ضد و نقیضی بین تعاریفشون حس نکیم تا بخوبی بتونیم این ایام رو درک کنیم..صدق الله العلی العظیم..اینم سخنرانی بهانه ..صلوات

http://violetflower.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   8:02:33 PM

Likes 1

راستی چرا؟؟

http://kalej.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   8:01:00 PM

 چشم های تو به مستی شراب افتاده ست

در خماری دو چشمان تو خواب افتاده ست

بس که گیسوی پریشان تو آشفته شده ست

باد هم از هیجان در تب و تاب افتاده ست

باز هم عهد شکستند و کمر خم کردی

باز از چهره ی این قوم نقاب افتاده ست

خواستی در دل شب ها بدرخشی اما

اشک از چشم تو مانند شهاب افتاده ست

نیزه هم تا به طواف تو بیاید انگار

از سر شوق دویده به شتاب افتاده ست

باز هم برکه چه دیده ست که مجنون شده است !؟

آه شاید رخ ماه تو در آب افتاده ست

خبرگزاری فارس: بازشناسی فرزندان و نسل حضرت عباس(ع)

-

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   6:44:50 PM

Likes 1

 سلام نسرین جوووون 

من هم این ایام را به همگی تسلیت میگویم 

راستش یه انتقادی به شماوبعقیه دوستان بغییر نسترن جوووون داشتم چون تنها کسی که روز یکم آبان بهم تولدمو تبریک گفت فقط نسترن جووون بود هرچند که اینا برام اصلا مهم نیست ولی حرف من بیشتر با اونهایی هست که در زمان تولدشون این همه تو عمومی وخصوصی بهشون تبریک گفتم ومیگفتن بزار وقتش برسه تلافی میکنیم فقط اینو اینجا گفتم که فکرنکنن حالیمون نیست 

واما اون شخصی هم که ازم پرسیده بود که اگرگوهردشت گیر نمیداد خدایش بازهم همین عکسورا روی پروفایلت میزاشتی باید به این آقابگم من از ابتدای ثبت اسمم توی گوهرهمین عکسو داشتم تا به امروز

بازهم ایام سوگواری امام حسین ع را به همگی تسلیت عرض میکنم 

-

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   6:12:01 PM

Likes 1

 عکس های ماه محرم و روز عاشورا

-

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   6:10:57 PM

Likes 1

 محرم 1

-

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   6:09:58 PM

Likes 1

 عکس های زیبای محرم برای موبایل  /></a><br /><br /><br /><br /><a href=

http://www.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 10 آبان 1393   11:26:34 AM

Likes 1

jaleb bod  va  aram bakhsh

آخرین مطالب


ولنتاین


تعیین قلمرو


تولدت مبارک


روز گگولی مگولی مبارک


عرض سلام دارم ولی طول سلام ندارم


برم عربستان واسه زیارت یانه


اعتراف میکنم


خصوصیات اخلاقی


آنتی گگولی{پسر}د..ی


تولدم مبارک


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

125842 بازدید

42 بازدید امروز

50 بازدید دیروز

438 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem